Cechy dobrego kredytobiorcy

Posted by password on Thu, Feb 23 2017 07:31:01

Wszystkim pożyczkodawcom zależy na współpracy z dobrym pożyczkobiorcą. Pojawia się jednak pytanie o najważniejsze cechy dobrego kredytobiorcy. Czym się taki podmiot charakteryzuje, w jaki sposób osiągnąć podobne rezultaty na rynku kredytowym, dlaczego warto pracować stale nad zdolnością kredytową? W artykule otrzymasz szereg wskazówek dotyczących budowania zaufania pomiędzy kredytodawcą, a kredytobiorcą.

Czym wyróżnia się konkretnie dobry kredytobiorca?

Jedna z najważniejszych cech dobrego kredytobiorcy to terminowość spłaty zaciągniętych zobowiązań. To po prostu zdolność kredytowa uwarunkowana wieloma czynnikami. Na rynku kredytowym opłaca się umowa o pracę na czas nieokreślony. Gorzej, jeżeli wykonujesz obowiązki zawodowe w oparciu o umowę zlecenie, czy o umowę o dzieło. Podpisanie umowy kredytowej zależy w wielu przypadkach od rodzaju zabezpieczeń, jakie jesteś w stanie zaproponować. Dobry kredytobiorca to podmiot posiadający pewne oszczędności, duży majątek trwały, perspektywy szybkiego zarobienia odpowiednich kwot. Cechy dobrego kredytobiorcy na rynku ulegają dynamicznemu zaostrzeniu. Aktualnie trudno otrzymać kredyt gotówkowy na wyższe kwoty, jeżeli masz niepewną sytuację lub poręczasz komuś większy kredyt. Należy unikać poręczenia kredytów u przyjaciół, czy członków rodziny, jeżeli zamierzasz we własnym zakresie zaciągać w przyszłości większe zobowiązania. To niezwykle ważne, ponieważ dane o poręczeniach kredytu występują standardowo w rejestrze Biura Informacji Kredytowej. Banki detaliczne doceniają klientów dojrzałych z ugruntowaną pozycją zawodową. Wieloletnie doświadczenie w jednej firmie to jeden z wyznaczników zaufania do kredytobiorcy. Jeżeli chodzi o stan cywilny to banki detaliczne współpracują na bardziej korzystnych zasadach z małżeństwami. Z jakiego powodu? Małżeństwo to automatyczna dywersyfikacja ryzyka. Kiedy jeden z partnerów nie spłaca zobowiązania istnieje szansa, że druga osoba przejmie na siebie podobne zadanie. Dla banku to sygnał do większego zaufania. Ilość członków rodziny na utrzymaniu to kolejny elementy oceny dobrego kredytobiorcy. Duża ilość domowników, najczęściej dzieci to problem w zakresie utrzymania płynności. Nie każda instytucja pożyczkowa akceptuje podobne warunki. Bank detaliczny analizuje również zgromadzony majątek (pod zabezpieczenie) i cykliczność uzyskiwanych dochodów.

Czy warto zostać dobrym kredytobiorcą?

Dobry kredytobiorca spłaca zobowiązanie terminowo, nie kontaktuje się z bankiem detalicznym w sprawie różnorodnych problemów z płynnością, nie optymalizuje rat i po prostu zostaje przy jednej umowie. Praca nad podobnymi uwarunkowaniami współpracy z bankami detalicznymi jest bardzo korzystna. Dostęp do kredytu to już praktycznie dobro luksusowe. Rosną bowiem stale normy oceny kredytobiorcy i zabezpieczenia umów kredytowych. Dobra zdolność kredytowa pozwala pozyskać gotówkę szybko, a jednocześnie na konkurencyjnych warunkach dotyczących oprocentowania. Wiele osób zapomina o kształtowaniu dobrej zdolności kredytowej. Bez niej nie można jednak przeskoczyć nagle do dużego kredytu. Historię spłat należy rozpoczynać od stosunkowo niewielkich kredytów, a stopniowo przechodzić na coraz większe. W ten sposób stajesz się wiarygodnym podmiotem. Staraj się również zaciągać kredyty gotówkowe w bankach, gdzie masz rachunek osobisty. To gwarantuje błyskawiczne badanie zdolności kredytowej, w tym perspektyw spłaty rat. Udoskonalanie zdolności kredytowej gospodarstwa domowego bardzo się opłaca. Czy skorzystasz z przedstawionych perspektyw?