Pojęcie kredytu obrotowego, denominowanego i kredytu w rachunkach kredytowych.

Posted by password on Fri, Mar 24 2017 08:28:54

Czym jest kredyt obrotowy i na jakich zasadach działa.

Jest wiele kredytów, które udzielane są na różnych warunkach i na różny cel. Do takich kredytów należy kredyt obrotowy, kredyt denominowany i kredyt społeczny. Zacznijmy od kredytu obrotowego. Jest to jeden z kredytów bankowych, który brany jest, aby sfinansować bieżącą działalność danego przedsiębiorstwa. Takie pieniądze mogą przydać się między innymi na wypłaty dla pracowników, czy też pomóc w kupnie jakiegoś wyposażenia do biura. Dzięki kredytom obrotowym przedsiębiorstwo może zachować swoją płynność finansową. Można dzięki niemu uregulować bieżące zobowiązania nawet jeśli w kasie brakuje gotówki. Kredyt obrotowy najczęściej udzielany jest na okres do roku przez co jest on jednym z kredytów krótkoterminowych. W przypadku, kiedy ma to być kredyt na zapasy sezonowe udziela się go na dłuższy odcinek czasu. Taki kredyt może być udostępniony w rachunku kredytowy jak też i w rachunku bieżącym. Nie ma harmonogramu odnoście wypłat kredytu obrotowego, ale realizuje się według limitu jaki obrał sobie kredytobiorca. To samo jest w przypadku spłacania takiego kredytu. Nie ma do tego żadnego harmonogramu. Zwykle bank chce, aby kredyt został spłacony do dnia zapadalności kredytu. W niektórych przypadkach bank rozkłada kredyt na raty powiedzmy spłacane co miesiąc.

Kredyt denominowany- pojęcie i sposoby działania.

Kolejnym z kredytów jest kredyt denominowany. Jest to jeden z kredytów walutowych, w jakim zadłużenie w obcej walucie obliczane jest na podstawie kursu kupna waluty w dniu, kiedy podpisuje się umowę kredytową. Kurs walut ma to do siebie, że bezustannie się zmienia, przez co kredyty denominowane są obciążone ryzykiem. Może zdarzyć się, że kwota kredytu o jaką wnioskowaliśmy w krajowej walucie będzie niższa w walucie obcej i tym samym otrzymamy mniej pieniędzy niż nam było potrzeba na sfinansowanie danej inwestycji. Sytuacja może być również odwrotna. Możemy otrzymać więcej pieniędzy w obcej walucie niż wnioskowaliśmy w walucie krajowej.

Pojęcie i formy kredytu w rachunkach kredytowych.

Kredyt w rachunku kredytowym jest kredytem jaki wymaga od kredytobiorcy założenia odrębnego rachunku kredytowego. Na tym rachunku dokonywane są wszelkie dyspozycje oraz przeksięgowania co jest przeciwieństwem kredytów w rachunkach bieżących. Kredyt w rachunku kredytowym najczęściej udzielany jest na krótkie okres czasu i na średni termin. Dzięki temu, że prowadzony jest oddzielny rachunek kredytu można o wiele łatwiej zarządzać kredytem i go monitorować. Dla banku jest to o wiele łatwiejsze w kontrolowaniu kredytobiorcy. Kredyt w rachunku kredytowym może być udzielany w kilku różnych formach. Może być udzielany jako kredyt docelowy, kredyt z przeznaczeniem na zobowiązania, jako kredyt kasowy, jako kredyt sezonowy i jako linia kredytowa. Każda z tych form może być kredytem w rachunku kredytowym, który jest wygodny zarówno dla banku jak i dla kredytobiorcy.